egim

              eDnevnik

              svedocanstvasrp

              svedocanstvamadj

 • Назив школе: Гимназија
 •   Адреса: Зелена улица 13, Бечеј
 • Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 • Телефон: 021/6913-165
 • страница гимназије
 • страница гимназије

Настава

У категорији настава ћете наћи све вести везане за наставу, смерове, наставне предмете и све оно што обухвата наставни процес!

Poštovani učenici Gimnazije u Bečeju i roditelji

             Uvidom u stanje utvrđeno je da svi učenici i nastavnici škole imaju mogućnost korišćenja interneta i IKT tehnologija od kuće. U skladu sa utvrđenim resursima na sednici Nastavničkog veća i Pedagoškog kolegijuma, održana 17.03.2020., su donete sledeće odluke, a u skladu sa preporukom Ministarstva prosvete:

 1. Nastava će se održavati uz pomoć „Google clasroom“ platforme koja je već korišćena u nastavi u našoj školi i realizovaće se po važećem rasporedu časova. Dogovoreno je da nastavnici „otvore digitalnu učionicu“, u okviru pomenute platforme, za sva odeljenja po predmetima, zatim će odeljenske starešine učenicima i roditeljima poslati pristupne kodove i proveriti da li su svi pistupili učionici.
 2. U skladu sa dogovorenim preporukama, nastava će se izvoditi tako što će se nastavni materijali postavljati na pomenutu platformu. Nedeljni operativni planovi biće usaglašeni sa sadržajima platforme RTS Planeta.
 3. Nastavnici će pored nastavnih materijala, postavljati učenicima zadatke i preporuke za savladavanje nastavnih sadržaja i pratiti njihovu aktivnost i rad na osnovu urađenih zadataka i na osnovu evidencije prisustva učenika u „virtualnoj učionici“.
 4. Takođe će pratiti putem Sokrativ-a, Google upitnika, Google Meet proveru razumevanja, napredovanja i usvojenosti znanja od strane učenika. Na osnovu toga bićete formativno informisani o svom napredovanju putem elektronskog dnevnika.

Informisanje učenika i roditelja škole obavljaće se putem: Viber grupa, E-maila, oglasne table na Sajtu škole, oglasne table ispred na ulazu u školu, Facebooka i Instagram stranica škole.

Želimo vam uspešan rad i da zajedno prebrodimo ova krizna i izazovna vremena!

 

Direktor i kolektiv Gimnazije u Bečeju

Поткатегорије

У Гимназији Бечеј постоје два смера, општи и друштвени смер.

Календар рада школе.

Уџбеници који се користе у Гимназији Бечеј

Наставни материјали из различитих наставних предмета.

Распоред часова

Распоред звона редовних часова који трају 45 минута и распоред звона када су часови скраћени.

Отворена врата.

Гимназија је дозволу за рад добила још давне 1925. године. Зграда у којој се и данас одржава настава, изграђена је по пројекту бечејског архитекте Гинтер Јожефа. У гимназији настава се одржава на два језика, српском и мађарском.

Школа нуди висок ниво образовања кроз иновативне облике наставе. Свакодневно се тежи осавремењавању наставе и праћењу високих стандарда у образовању. Кроз наставни програм негује се развој личности ученика, естетске вредности, мултикултуралност и толеранција.

Стручан наставни кадар помаже ученицима при избору факултета, дефинисању профила и грађењу професионалне каријере.

СМЕРОВИ - Гимназија - Бечеј

Подручје рада: Гимназија

 • Смер за ученике са посебним способностима за информатику и рачунарство (4 године)
 • Природно-математички смер (4 године)
 • Друштвено-језички смер (4 године)
 • Општи тип – мађарски (4 године)

Ученици са посебним способностима за информатику и рачунарство да упишу гимназију овог типа. Битно је напоменути да се за овај смер гимназије полаже посебни пријемни испит из математике.
Уче се углавном предмети из природних наука. Посебно је акценат дат на предметима из области информатике и рачунарства. Други предмети који се изучавају у већој мери су математика, физика и биологија, па затим географија, хемија… Одабир одговарајућег гимазијског смера ће у великој мери утицати на даље образовање ђака. Знање које ђаци стекну на првом смеру ће им бити од користи не само при упису већ и током даљих студија.
Са друге стране, они који буду завршили природни смер ће имати добру основу за даље студије из информатичких и рачунарских области као и математике, физике. Поред ових факултета у обзир такође долазе и високе техничке школе.

Уче се углавном предмети из природних наука. Преовлађују математика, физика и хемија, па затим биологија, географија, информатика… Одабир одговарајућег гимазијског смера ће у великој мери утицати на даље образовање ђака. Знање које ђаци стекну на првом смеру ће им бити од користи не само при упису већ и током даљих студија.

Ученици који буду завршили природни смер ће имати добру основу за даље студије из математике, физике, биологије и хемије. Поред ових факултета у обзир такође долазе и високе техничке школе.

Уче се претежно страни језици. Најчешћи је енглески док су други по избору. Такође је заступљена историја, филозофија, психологија и друге друштвене науке.
Одабир одговарајућег гимазијског смера ће у великој мери утицати на даље образовање ђака. Знање које ђаци стекну на првом смеру ће им бити од користи не само при упису већ и током даљих студија.
Факултети који ту долазе у обзир су филозофски, филолошки и правни…

Предмети који се овде уче представљају уравнотежен избор како природних, тако и друштвених наука. Часови су расподељени тако да ђаци уче подједнако довољно математике, матерњи језик, стране језике, биологију, музичко, физику, историју итд. Овакве гимназије су идеалне за ђаке који су подједнако добри из друштвених и природних предмета па не желе да се определе за смер који преовлађује једним или другим.
Након завршетка школовања ђаци имају добру основу за наставак студија било којих факултета. Ако су појединци схватили да им је током школовања у гимназији општег смера боље ишла на пример хемија, имаће сходно томе веће шансе да своје студије наставе на хемијском факултету.