АДМИНИСТРАЦИЈА И СТРУЧНА СЛУЖБА

 

  Име и презиме Радно место
 1. Татјана Бркић Секретар
 2. Марица Кресоја Педагог
 3. Маја Обрадовић Психолог
 4. Жељкица Чешљаров Шеф рачуноводства