eDnevnik

  • Назив школе: Гимназија
  •   Адреса: Зелена улица 13, Бечеј
  • Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
  • Телефон: 021/6913-165
  • страница гимназије
  • страница гимназије

 

 

 

ZlatnaMedaljaGimnazijaBecej

 

 

 

Уџбеници за друштвено-језички смер

Уџбеници за четврти разред друштвено-језичког смера

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД – ДРУШТВЕНО ЈЕЗИЧКИ СМЕР

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
Назив издавача Назив уџбеника или другог наставног средства Име/имена аутора Број и датум решења министра
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ

Читанка са књижевнотеоријским појмовима

за гимназије и стручне школе

Љиљана Николић,

Босиљка Милић

650-648/89 од 26.6.1989.
СТРАНИ ЈЕЗИК
„KLETT DIREKT 4, немачки језик за четврти разред гимназије и средњих стручних школа (осма година учења) Ђорђо Мота, Весна Николовски, Габријела Монтали, Данијела Мандели, Нађа Чернохаус Линзи

650-02-128/2012-06 од 13.8.2012.

THE ENGLISH BOOK

New Headway Advanced, енглески језик за четврти разред гимназије друштвено-језичког смера

+ Student`s book, Workbook

Liz Soars,

John Soars,

Tim Falla

650-02-151/2012-06 од 7.3.2013.
DATA STATUS Club prisma A2/B1, шпански језик за други разред средње школе Paula Cerdeira, Ana Romero 650-02-72/2012-06
       
ИСТОРИЈА
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ Историја за трећи разред гимназије природно-математичког смера и четврти разред гимназије општег и друштвено-језичког смера Ђорђе Ђурић и Момчило Павловић 650-02-547/2010-06 од 21.9.2010.
МАТЕМАТИКА
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ

Математика са збирком задатака

за гимназије и стручне школе са 4 часа наставе

недељно

Милутин Обрадовић,

Душан Георгијевић

650-45/90 од 15.2.1990.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ Збирка решених задатака из математике 4

Вене Богославов

650-02-276/2008-06 од 21.7.2008.
ФИЗИКА
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ

Физика

за општу гимназију и гимназију друштвено-

језичког смера

Милан Распоповић и др.

650-02-88/2008-06 од 21.7.2008.
ФИЛОЗОФИЈА
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ

Филозофија

за гимназије и стручне школе

Миле Савић,

Владимир Н. Цветковић,

Ненад Цекић

650-02-31/2001-03 од 3.9.2001.

СОЦИОЛОГИЈА
„KLETT Социологија, уџбеник за четврти разред гимназије и трећи   разред средњих стручних школа Владимир Вулетић 650-02-135/2012-06 од 14.9.2012.
УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ Устав и права грађана за четврти разред гимназије и трећи и четврти   разред средњих стручних школа Славко Тадић 650-02-290/2008-06 од 2.9.2008.
МУЗИЧКА КУЛТУРА
ДОМИНАНТА Водич кроз историју музике  за средње школе Оливера Ђурић 6-00-00744/2005-06 од 14.03.2006.
ЛИКОВНА КУЛТУРА
„КЛЕТТ Ликовна култура, уџбеник за четврти разред гимназије друштвено-језичког смера и специјализовано-филолошка одељења Лидија Жупанић Шуица 650-02-126/2012-06 од 7.8.2012.
РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА IV
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ

Рачунарство и информатика

за IV разред гимназије друштвено-језичког

смера

Зорица Лакић

650-02-151/2007-06 од 16.7.2007.

Уџбеници за трећи разред друштвено-језичког смера

ТРЕЋИ РАЗРЕД – ДРУШТВЕНО ЈЕЗИЧКИ СМЕР

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
Назив издавача Назив уџбеника или другог наставног средства Име/имена аутора Број и датум решења министра
„KLETT” Читанка, српски језик и књижевност за трећи разред гимназија и средњих стручних школа

Љиљана Бајић,

Миодраг Павловић,

Зона Мркаљ

650-02-557/2014-06 од 26.1.2015.
СТРАНИ ЈЕЗИК
KLETT Direkt 3, немачки језик за трећи разред гимназије и средњих стручних школа (седма година учења) Ђорђо Мото, Весна Николовска, Леонора Ракићевић, Беата Ћвиковска, Олга Вомачкова

650-02-468/2011-06 од 1.3.2012.

DATA STATUS Club prisma A2/B1, шпански језик за други разред средње школе Paula Cerdeira, Ana Romero 650-02-72/2012-06
„THE ENGLISH BOOK New Headway Intermediate 4th edition, енглески језик за други и трећи разред гимназије и средњих стручних школа

Liz Soars,

John Soars

650-02-49/2012-06 од 7.3.2013.
THE ENGLISH BOOK

New Headway Upper Intermediate, енглески језик за трећи и четврти разред средњих школа

+ Student`s book, Workbook

Liz Soars,

John Soars,

Sylvia Wheeldon

650-02-194/2012-06 од 7.3.2013.
       
ИСТОРИЈА
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ

Историја

за гимназије општег и друштвено-језичког

смера

Радош Љушић

650-02-255/2007-06 од 7.9.2007.

ГЕОГРАФИЈА
„KLETT” Географија 3, уџбеник за трећи разред гимназије

Винко Ковачевић,

Босиљка Младеновић Кљајић

650-02-561/2014-06 од 26.3.2015.
БИОЛОГИЈА
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ

Биологија

за гимназију друштвено-језичког смера

Гордана Цвијић,

Јелена Ђорђевић,

Надежда Недељковић,

Гордана Матић,

Александра Кораћ,

Драгана Цветковић

650-02-36/2004-03 од 1.9.2004.

МАТЕМАТИКА
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ

Математика

за гимназију друштвено-језичког смера и

стручне школе: медицинску, шумарску,

дизајнерску, трговинску, угоститељску и

правну

Градимир Војводић,

Ђура Паунић,

Ратко Тошић

650-166/89 од 26.6.1989.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ Збирка решених задатака из математике 3

Вене Богославов,

650-02-275/2008-06 од 21.7.2008.
ФИЗИКА
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ

Физика

за гимназију друштвено-

језичког смера

Милан Распоповић,

Зоран Распоповић

650-02-149/2007-06 од 17.7.2007.

ФИЛОЗОФИЈА
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ

Логика

за гимназије и правно-биротехничку школу

Михаило Марковић

632-02-71/92-03 од 13.7.1992.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ Логика Гајо Петровић Приручна литература
 
МУЗИЧКА КУЛТУРА
ЛОГОС Музичка култура 3. Уџбеник музичке културе за трећи разред гимназије друштвено-језичког смера Мр Александра Паладин 650-02-365/2015-06
       
ЛИКОВНА КУЛТУРА
„KLETT Ликовна култура, уџбеник за трећи разред гимназије друштвено-језичког смера и специјализовано-филолошка одељ. Лидија Жупанић Шуица 650-02-127/2012-06 од 5.9.2012.
РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА III
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ Рачунарство и информатика за трећи разред гимназије

Станка Матковић,

Душа Вуковић,

Мијодраг Ђуришић

650-02-324/2013-06 од 15.11.2013.

Уџбеници за други разред друштвено-језичког смера

ДРУГИ РАЗРЕД – ДРУШТВЕНО ЈЕЗИЧКИ СМЕР

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
Назив издавача Назив уџбеника или другог наставног средства Име/имена аутора Број и датум решења министра
„KLETT” Читанка, уџбеник за други разред гимназије и средњих стручних школа Миодраг Павловић 650-02-602/2013-06 од 25.2.2014.
СТРАНИ ЈЕЗИК
JП„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ

Латински језик

за други разред гимназије

Маријанца Пакиж,

Тања Киселички Ваш, Милица Кисић

650-02-97/2005-06

од 27.12.2005.

KLETT Direkt 2, немачки језик за други разред гимназије и средњих стручних школа (шеста година учења) Ђорђо Мото, Весна Николовска, Леонора Ракићевић, Беата Ћвиковска, Олга Вомачкова 650-02-456/2011-06 од 29.2.2012.
„THE ENGLISH BOOK

New Headway Intermediate 4th edition, енглески језик за други и трећи разред гимназије и средњих стручних школа

+ Student`s book, Workbook

Liz Soars,

John Soars

650-02-49/2012-06 од 7.3.2013.
DATA STATUS Club prisma A2, шпански језик за први разред средње школе Paula Cerdeira, Ana Romero 650-02-73/2012-06 од 9.1.2013.
ИСТОРИЈА
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ

Историја

за гимназије општег и друштвено-језичког

смера

Смиља Марјановић Душанић,

Марко Шуица

650-02-53/2002-03 од 24.9.2002.
ГЕОГРАФИЈА
KLETT” Географија 2, уџбеник за други   разред гимназије

Винко Ковачевић,

Босиљка Младеновић Кљајић

650-02-585/2013-06 од 3.2.2014.
БИОЛОГИЈА
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ

Биологија

за гимназију друштвено-језичког смера

Бригита Петров,

Милош Калезић,

Радомир Коњевић,

Дмитар Лакушић,

Слободан Јовановић

650-02-47/2003-03 од 28.8.2003.
МАТЕМАТИКA
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ Збирка решених задатака из математике 2

Вене Богославов

650-02-277/2008-06 од 21.7.2008.

KLETT” Математика, уџбеник са збирком задатака за други разред гимназије

Небојша Икодиновић,

Слађана Димитријевић,

Сузана Алексић

650-02-244/2014-06 од 8.10.2014.
ФИЗИКА
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ

Физика

за гимназију општег типа и друштвено-језичког

смера

Милан Распоповић,

Јован Шетрајчић,

Зоран Распоповић,

650-02-80/2005-06 од 2.8.2005.

ХЕМИЈА
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ

Органска хемија

за гимназију друштвено-језичког смера и

четворогодишње школе: рударско-геолошку,

шумарску, графичку, трговинску и

угоститељску

Владимир Павловић,

Раде Марковић

601-04-185/91 од 20.6.1991.

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА
„KLETT” Информатика за други разред гимназије

Филип Марић,

Душко Трифуновић,

Срђан Трајковић,

Иван Кљајић,

Оливера Грачанин

650-02-524/2014-06 од 26.3.2015.
ПСИХОЛОГИЈА
„НОВИ ЛОГОС Психологија 2 – за други разред гимназије и други и трећи разред средње стручне школе, подручје рада Економија, право, администрација Биљана Милојевић Апостоловић 650-02-521/2011-06 од 26.1.2012.
ЛИКОВНА КУЛТУРА
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ

Ликовна култура

за гимназије и стручне школе

Видосава Галовић

Бранка Гостовић

601-04-51/74

од 20.12.1990.

Уџбеници за први разред друштвено-језичког смера

ПРВИ РАЗРЕД – ДРУШТВЕНО ЈЕЗИЧКИ СМЕР

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
Назив издавача Назив уџбеника или другог наставног средства Име/имена аутора Број и датум решења министра
„KLETT   Читанка, српски језик и књижевност за први разред гимназије и средњих стручних школа Миодраг Павловић 650-02-124/2012-06 од 13.8.2012.
СТРАНИ ЈЕЗИК
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ

Латински језик

за гимназије – прва година учења

Марјанца Пакиж,

Драгана Димитријевић

650-00-62/2003-03 од 21.10.2003.

KLETT

Direkt 1,

немачки језик за први разред гимназије – пета година учења

Ђорђе Мото

Весна Николовска Леонора Ракићевић

650-02-866/2010-06 од 7.02.2011.
DATA STATUS Club prisma A2, шпански језик за први разред средње школе Paula Cerdeira, Ana Romero 650-02-73/2012-06 од 9.1.2013.
THE ENGLISH BOOK

New Headway Pre-Intermediate 4th edition, енглески језик за први разред гимназије и средњих стручних школа

+ Student`s book, Workbook

Liz Soars,

John Soars

650-02-54/2012-06 од 7.3.2013.
ИСТОРИЈA
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ

Историја

за гимназије (сви смерови)

Татјана Катић,

Снежана Ферјанчић

650-00-29/2003-03 од 4.7.2003.

ГЕОГРАФИЈА
KLETT Географија за први   разред гимназије Винко Ковачевић, Босиљка Младеновић Кљајић 650-02-178/2012-06 од 4.2.2013.
БИОЛОГИЈА
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ

Биологија

за гимназије и пољопривредну школу

Нада Шербан,

Мирко Цвијан,

Радиша Јанчић

650-02-45/2003-03 од 28.8.2003.

МАТЕМАТИКА
JП„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ Збирка решених задатака из математике 1

Вене Богославов,

650-02-278/2008-06 од 21.7.2008.
KLETT Математика – уџбеник са збирком задатака за први разред гимназије и средњих стручних школа Небојша Икодиновић 650-02-174/2012-06 од 24.1.2013.
ФИЗИКА
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ

Физика

за гимназије

Милан Распоповић 650-02-3043/03 од 17.11.2003.
ХЕМИЈА
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ

Општа хемија

за гимназију друштвено-језичког смера и

четворогодишње стручне школе

Славољуб Ђукић,

Радивој Николајевић,

Милена Шурјановић

601-04-51/119 од 11.4.1991.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ

Неорганска хемија

за гимназију друштвено-језичког смера и

рударскo-геолошку и кожарску школу

Момчило Јоветић

601-04-51/12 од 11.4.1991.

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА
KLETT” Информатика, уџбеник за први   разред гимназије Филип Марић 650-02-589/2013-06 од 12.2.2014.
МУЗИЧКА КУЛТУРА
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ

Музичка култура

за гимназије

Соња Маринковић 632-03-9/93-03 од 16.7.1993.
ЛИКОВНА КУЛТУРА
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ

Ликовна култура

за гимназије и стручне школе

Видосава Галовић

Бранка Гостовић

601-04-51/74

од 20.12.1990.