eDnevnik

  • Назив школе: Гимназија
  •   Адреса: Зелена улица 13, Бечеј
  • Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
  • Телефон: 021/6913-165
  • страница гимназије
  • страница гимназије

 

 

 

ZlatnaMedaljaGimnazijaBecej

 

 

 

Уџбеници за општи смер на мађарском наставном језику

Уџбеници за четврти разред општег смера на мађарском наставном језику

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

Назив издавача Назив уџбеника или другог наставног средства Име/имена аутора Број и датум решења министра
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ

Читанка са књижевно- теоријским појмовима

за 4. разред средње школе

Сели Иштван 61- 241/89. од 27. 6. 1989. АП Војводина
ЈП „ЗАВОД   ЗА УЏБЕНИКЕ

Филозофија

за гимназије и стручне школе

Миле Савић,

Владимир Н. Цветковић,

Ненад Цекић

650-02-31/2001-03 од 3.9.2001.
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ

Биологија

за IV разред гимназије

Драгана Цветковић,

Дмитар Лакушић,

Гордана Матић,

Александра Кораћ,

Слободан Јовановић

650-02-76/2005-06

од 28.7.2005.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ Историја за гимназије општег и друштвено-језичког смера

Коста Николић,

Никола Жутић,

Момчило Павловић,

Зорица Шпадијер

Додатак 106-61-24/2004-1 од 23. фебруара 2005. АП Војводина
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“

Математика са збирком задатака

за гимназије и стручне школе са 4 часа наставе недељно

Милутин Обрадовић,

Душан Георгијевић

650-45/90 од 15.2.1990.
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ

Физика

за општу гимназију и гимназију друштвено-језичког смера

Милан Распоповић и др. 650-02-41/93-03 од 16.7.1993.
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ

Хемија

за општу гимназију и гимназију природно-математичког смера

Јулијана Петровић, Смиљана Велимировић 650-02-34/93-03 од 16.7.1993.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Српски као нематерњи језик

Радомир Бабин,

Злата Јукић,

Јосип Буљовчић

650-380/90 од 28.6.1990.
„KLETT DIREKT 4, немачки језик за четврти разред гимназије и средњих стручних школа (осма година учења) Ђорђо Мота, Весна Николовски, Габријела Монтали, Данијела Мандели, Нађа Чернохаус Линзи

650-02-128/2012-06 од 13.8.2012.

THE ENGLISH BOOK New Headway Upper Intermediate, енглески језик за трећи и четврти разред средњих школа

Liz Soars,

John Soars,

Sylvia Wheeldon

650-02-194/2012-06 од 7.3.2013.

Уџбеници за трећи разред општег смера на мађарском наставном језику

ТРЕЋИ РАЗРЕД

Назив издавача Назив уџбеника или другог наставног средства Име/имена аутора Број и датум решења министра  
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ

Читанка са књижевнотеоријским појмовима

за средње школе

Имре Бори

61-46/89 Педагошки Савет АПВ

9.03 1989.

 
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ Историја књижевности за 3. и 4. разред средњих школа Имре Бори

650-2033/97-03 од 20. јуна 1997.

АП Војводина

 
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ

Логика

за гимназије и правно-биротехничку школу

Михаило Марковић 632-02-71/92-03 од 13.7.1992.  
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ

Историја

за 3. разред гимназије природно-математичког смера и 4. разред гимназије општег и друштвено-језичког смера

Коста Николић,

Никола Жутић,

Момчило Павловић,

Зорица Шпадијер

650-02-16/2002-03 од 23.5.2002.

Одобрење додатка:106-61-243/2004-1 од 23.2.2005.

 
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ

Социологија

за IIIи IV разред стручних школа и IV разред гимназије

Милован Митровић,

Сретен Петровић

632-02-85/92-03 од 6.8.1992.  
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ

Устав и права грађана

за III и IV разред стручних школа и IV разред гимназије

Светислава Булајић

Стеван Лилић

650-02-1052/2006-06 од 10.9.2006.  
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ

Географија

за III разред средње школе

Мирко Грчић, 650-02-37/93-3/ од 16.7.1993.  
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ Математика са збирком задатака за III разред средње школе, за гимназију: општу и природно-математичког смера и за природно-математичко подручје рада Јован Кечкић 650-210/88 од 28.12.1988.  
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ

Биологија

за III разред гимназије

Војислав Петровић,

Мира Пашић,

Љубинка Ћулафић,

Гордана Цвијић

650-138/89 од 15.3.1989.  
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ

Физика

за гимназију општег типа и друштвено-

језичког смера

Милан Распоповић,

Светозар Божин,

Емило Даниловић

650-450/89 од 26.6.1989.  
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ Хемија за општу гимназију и гимназију природно-математичког смера, медицинску, пољопривредну и фризерску школу Александра Стојиљковић 650-168/89 од 15.3.1989.  
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Српски језик као нематерњи

Јосип Буљовчић,

Радомир Бабин

650-42/90 од 12.4.1990.  
KLETT Direkt 3, немачки језик за трећи разред гимназије и средњих стручних школа (седма година учења) Ђорђо Мото, Весна Николовска, Леонора Ракићевић, Беата Ћвиковска, Олга Вомачкова

650-02-468/2011-06 од 1.3.2012.

„THE ENGLISH BOOK New Headway Intermediate 4th edition, енглески језик за други и трећи разред гимназије и средњих стручних школа

Liz Soars,

John Soars

650-02-49/2012-06 од 7.3.2013.
THE ENGLISH BOOK New Headway Upper Intermediate, енглески језик за трећи и четврти разред средњих школа

Liz Soars,

John Soars,

Sylvia Wheeldon

650-02-194/2012-06 од 7.3.2013.

Уџбеници за други разред општег смера на мађарском наставном језику

ДРУГИ РАЗРЕД

Назив издавача Назив уџбеника или другог наставног средства Име/имена аутора Број и датум решења министра
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ Читанка са књижевнотеоријским појмовима за 2. разред средњих школа

Ласло Геролд,

Имре Бори

61-157/88 од 21. 04. 1988 АП Војводина
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ Историја за 2. разред гимназије општег и друштвено-језичког смера Смиља Марјановић Душанић, Марко Шуица 650-02-675/2011-06 од 8.12.2011.
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ

Психологија

за 2. разред гимназије и 2. и 3. разред подручја рада економија, право и администрација

Никола Рот,

Славољуб Радоњић

632-02-18/92-03 од 24.3.1992.
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ

Географија

за 2. разред гимназије

Владимир Ђурић 601-01-194/91 од 20.6.1991.
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ

Биологија

за општу гимназију

Бригита Петров,

Милош Калезић,

Радомир Коњевић

650-02-44/2003-03 од 28.8.2003.
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ

Математика

за општу гимназију и гимназију друштвеног смера и четворогодишње стручне школе са четири часа недељно

Бранимир Шешеља и др. 601-04-51/129 од 11.4.1991.
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ

Физика

за гимназију општег типа и друштвено-језичког смера

Милан Распоповић,

Светозар Божин,

Емило Даниловић

601-04-123/91 од 20.6.1991.
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ

Неорганска хемија

за општу и гимназију природно-математичког смера, пољопривредну и медицинску школу

Розалија Хорват

650-02-48/93-01 од 18.4.1994.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Српски језик као нематерњи

Злата Јукић,

Јосип Буљовчић,

Радомир Бабин

650-301/88 од 30.6.1988.

  JП„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ

Латински језик

за други разред гимназије

Маријанца Пакиж,

Тања Киселички Ваш, Милица Кисић

650-02-97/2005-06

од 27.12.2005.

  KLETT Direkt 2, немачки језик за други разред гимназије и средњих стручних школа (шеста година учења) Ђорђо Мото, Весна Николовска, Леонора Ракићевић, Беата Ћвиковска, Олга Вомачкова 650-02-456/2011-06 од 29.2.2012.
  „THE ENGLISH BOOK

New Headway Intermediate 4th edition, енглески језик за други и трећи разред гимназије и средњих стручних школа

+ Student`s Book, Workbook

Liz Soars,

John Soars

650-02-49/2012-06 од 7.3.2013.

Уџбеници за први разред општег смера на мађарском наставном језику

ПРВИ РАЗРЕД

Назив издавача Назив уџбеника или другог наставног средства Име/имена аутора Број и датум решења министра
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ Читанка са књижевнотеоријским појмовима за 1. разред средње школе Иштван Бошњак, Беата   Тхомка 61-291/87. 28. 5.1987 Просветни савет Војводине
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ Историја књижевности за гимназије и стручне школе Имре Бори, Ласло   Геролд 650-02-599/99-03 од 30.06.1999.
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ Мађарски језик 1-4. Ђерђ Пап, Пато Имре, Вајда   Јожеф 61-468/88 од 22. дец. 1988.АП Војводина
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ Историја за гимназије (сви смерови) Татјана Катић, Снежана Ферјанчић 650-00-29/2003-03 од 4.7.2003.
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ Географија за гимназије Љиљана Гавриловић, Душан Гавриловић 650-02-33/2003-03 од 27.6.2003.
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ Биологија за гимназије и пољопривредну школу Нада Шербан, Мирко Цвијан, Радиша Јанчић 650-02-45/2003-03 од 28.8.2003.
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ Математика за гимназије и стручне школе са четири часа наставе недељно Павле Миличић и др. 601-04-92/91 од 20.6.1991.
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ Збирка решених задатака из математике 1 Вене Богославов 650-02-278/2008-06 од 21.7.2008.
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ Физика за гимназије Милан Распоповић 650-02-3043/03 од 17.11.2003.
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ Збирка задатака из физике са лабораторијским вежбама Mилан Распоповић, Бранислав Цветковић, Горан Кековић 650-02-16/2006-06 од 9.6.2006.
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ Општа хемија за општу гимназију и гимназију природно-математичког смера, медицинску и пољопривредну школу Розалија Хорват, Милоје   Ракочевић 650-506/88 од 2.6.1988.
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ Збирка задатака из хемије за I и II разред, за гимназију природно-математичког смера, медицинску и пољопривредну школу Милена Шурјановић, Радивој Николајевић 650-404/87 од 30.6.1987.
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ Музичка култура за гимназије Соња Маринковић 632-03-9/93-03 од 16.7.1993.
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ Ликовна култура за гимназије и стручне школе Видосава Галовић, Бранка Гостовић 601-04-51/74 од 20.12.1990.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Српски као нематерњи језик

Јосип Буљовчић,

Злата Јукић,

Радомир Бабин

650-02-30/95-03 од 1.3.1995.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ

Латински језик

за гимназије – прва година учења

Марјанца Пакиж,

Драгана Димитријевић

650-00-62/2003-03 од 21.10.2003.

KLETT

Direkt 1,

немачки језик за први разред гимназије – пета година учења

Ђорђе Мото

Весна Николовска Леонора Ракићевић

650-02-866/2010-06 од 7.02.2011.
THE ENGLISH BOOK

New Headway Pre-Intermediate 4th edition, енглески језик за први разред гимназије и средњих стручних школа

+ Student`s Book, Workbook

Liz Soars,

John Soars

650-02-54/2012-06 од 7.3.2013.