egim

              eDnevnik

              svedocanstvasrp

              svedocanstvamadj

 • Назив школе: Гимназија
 •   Адреса: Зелена улица 13, Бечеј
 • Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 • Телефон: 021/6913-165
 • страница гимназије
 • страница гимназије

Настава

У категорији настава ћете наћи све вести везане за наставу, смерове, наставне предмете и све оно што обухвата наставни процес!

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ - 1. ЈЕЗИК, МЕДИЈИ И КУЛТУРА

1. ЈЕЗИК, МЕДИЈИ И КУЛТУРА – занима Вас да како постићи успешан јавни наступ, говор тела у јавним наступима, желите да препознате елементе манипулације и да се критички односите према медијским садржајима, онда је ово прави изборни програм за Вас!

По завршетку програма ученик ће бити у стању да:

 • критички разматра позитиван и негативан утицај медија;
 • процењује значај и утицај информација и извора информација и повезује их са сопственим искуством ради решавања различитих ситуација;
 • препознаје примере манипулације, дискриминације и говора мржње у медијима и има критички однос према њима;
 • одговорно се односи према креирању сопствених медијских порука;
 • комуницира на конструктиван начин;
 • исказује спремност да учествује у акцијама чији је циљ унапређивање медијске културе;
 • разликује културне од популарних садржаја и на основу тога доноси вредносне судове.

Кључни појмови: јавни наступ, медији и медијске поруке, манипулација, вредности.

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ - 2. ЗДРАВЉЕ И СПОРТ

2. ЗДРАВЉЕ И СПОРТ - ако желите да научите да се одупрете цигаретама, алкохолу, дроги, да аргументовано дискутујете о утицају медија на формирање идеала физичког изгледа, занимају вас физичке активности, спорт, рекреација и начини исхране, или желите да научите планирате сопствене физичке активности у складу са потребама, могућностима и интересовањима, онда је ово прави изборни програм за Вас!

По завршетку програма ученик ће бити у стању да:

 • проналази релевантне изворе информација о значају редовног физичког вежбања –спорта и рекреације и користи их у формирању здравих животних навика;
 • препозна и критички процени потенцијално ризичне ситуације по здравље и у складу са тим одговорно реагује;
 • одабере и примени разноврсне програме физичког вежбања - спорта и рекреације, опоравка и здраве исхране, у складу са својим потребама и могућностима;
 • покреће и предузима иницијативе којима се промовишу значај физичког вежбања и здрав начин живота.

Кључни појмови: здравље, исхрана, физичка активност, спортско-рекреативне активности, психоактивне супстанце, превенција.

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ - 3. ОБРАЗОВАЊЕ ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

3. ОБРАЗОВАЊЕ ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ – уколико сте заинтересовани за проблеме одрживог развоја као услова опстанка људи и живог света, уколико желите да допринесете очувању и унапређењу ваше околине али и планете Земље, а притом вас занимају природне науке, ово је прави изборни програм за Вас!

На крају програма ученик ће бити у стању да:

 • критички разматра утицај људских активности на стање непосредног окружења;
 • преиспитује различите потребе људи у савременом друштву са становишта одрживог развоја;
 • препознаје позитивне и негативне примере односа према окружењу;
 • предвиђа могуће последице неодговорног понашања људи у непосредном окружењу, на локалноми глобалном нивоу;
 • учествује у активностима које доприносе унапређивању квалитета живота у непосредном окружењу;
 • умањује сопствени негативан утицај на окружење.

Кључни појмови: непосредно окружење, вода, ваздух, загађење, одрживост, одговорност, будућност.

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ - 4. ПРИМЕЊЕНЕ НАУКЕ

4. ПРИМЕЊЕНЕ НАУКЕ - ако желите да научите како да тумачите резултате научних истраживања, или ако желите да научите да користећи се новим технологијама обрадите информације битне за научно истраживање, а можда и да осмислите и реализује пројекат, онда је ово прави изборни програм за Вас!

По завршетку програма ученик ће бити у стању да:

 • демонстрира разумевање појмова фундаментална и примењена наука;
 • процењује значај и утицај научних достигнућа на свак. живот;
 • демонстрира разумевање значаја примене зелених принципа у оквиру нових научних и технолошких достигнућа;
 • истражује, анализира и критички процењује резултате истраживања;
 • прикупља, анализира и обрађује резултате мерења;
 • осмишљава и предузима истраж. у решавању проблема, одговорно се односећи према свом животу, животу других и животној средини;
 • искаже и образложи позитиван став према стицању научних знања и примени научне методологије.

Кључне речи: научни метод, примењене науке, научник/истраживач/проналазач, технологија, иновације, животна средина

 

 

Поткатегорије

У Гимназији Бечеј постоје два смера, општи и друштвени смер.

Календар рада школе.

Уџбеници који се користе у Гимназији Бечеј

Наставни материјали из различитих наставних предмета.

Распоред часова

Распоред звона редовних часова који трају 45 минута и распоред звона када су часови скраћени.

Отворена врата.

Гимназија је дозволу за рад добила још давне 1925. године. Зграда у којој се и данас одржава настава, изграђена је по пројекту бечејског архитекте Гинтер Јожефа. У гимназији настава се одржава на два језика, српском и мађарском.

Школа нуди висок ниво образовања кроз иновативне облике наставе. Свакодневно се тежи осавремењавању наставе и праћењу високих стандарда у образовању. Кроз наставни програм негује се развој личности ученика, естетске вредности, мултикултуралност и толеранција.

Стручан наставни кадар помаже ученицима при избору факултета, дефинисању профила и грађењу професионалне каријере.

СМЕРОВИ - Гимназија - Бечеј

Подручје рада: Гимназија

Снерови за које школа има дозволу:

 • Смер за ученике са посебним способностима за информатику и рачунарство (4 године)
 • Природно-математички смер (4 године)
 • Друштвено-језички смер (4 године)
 • Општи тип  (4 године)

Одељењe ученика са посебним способностима за спорт треба да омогући да се унапреди квалитет образовања и васпитања ученика спортиста и будућих студената високошколских установа, а посебно оних које школују будуће тренере, спортске новинаре, наставнике физичког васпитања, спортске менаџере, итд.

Захваљујући компетенцијама стеченим током гимназијског школовања, будући студенти ће располагати знањима и вештинама неопходним за критичко сагледавање физичке културе и спорта као друштвене области.

Уче се углавном предмети из природних наука. Преовлађују математика, физика и хемија, па затим биологија, географија, информатика… Одабир одговарајућег гимазијског смера ће у великој мери утицати на даље образовање ђака. Знање које ђаци стекну на првом смеру ће им бити од користи не само при упису већ и током даљих студија.

Ученици који буду завршили природни смер ће имати добру основу за даље студије из математике, физике, биологије и хемије. Поред ових факултета у обзир такође долазе и високе техничке школе.

Уче се претежно страни језици. Најчешћи је енглески док су други по избору. Такође је заступљена историја, филозофија, психологија и друге друштвене науке.
Одабир одговарајућег гимазијског смера ће у великој мери утицати на даље образовање ђака. Знање које ђаци стекну на првом смеру ће им бити од користи не само при упису већ и током даљих студија.
Факултети који ту долазе у обзир су филозофски, филолошки и правни…

Предмети који се овде уче представљају уравнотежен избор како природних, тако и друштвених наука. Часови су расподељени тако да ђаци уче подједнако довољно математике, матерњи језик, стране језике, биологију, музичко, физику, историју итд. Овакве гимназије су идеалне за ђаке који су подједнако добри из друштвених и природних предмета па не желе да се определе за смер који преовлађује једним или другим.
Након завршетка школовања ђаци имају добру основу за наставак студија било којих факултета. Ако су појединци схватили да им је током школовања у гимназији општег смера боље ишла на пример хемија, имаће сходно томе веће шансе да своје студије наставе на хемијском факултету.