ЗГРАДА ГИМНАЗИЈЕ

Простор за извођење наставе , објекат у коме је лоцирана Гимназија Бечеј је изграђен 1925. године за потребе тада основане Гимназије.

Школска зграда и двориште се налазе у Зеленој улици број 13., која припада II Месној заједници. У дворишном делу школе се налази школска радионица, коју користи Техничка школа у Бечеју.

Објекат у коме је лоцирана гимназија у Бечеју располаже са:

- 7 учионица опште намене, укупне површине 338,73 m²

- 14 кабинета (за физику, хемију, биологију, географију и историју, математику, два кабинета за рачунарство и информатику, немачки језик, енглески језик, мађарски језик и књижевност, српски језик и књижевност, за грађанско и верску наставу, ликовну и музичку културу) укупне површине од 894,00m²

- читаоница за ученике 17,73 m²

- фискултурном салом са пратећим објектима (има и туш кабине) укупне површине 198,39 m²

- мултимедијални кабинет – свечана сала укупне површине 52,50 m²

- библиотеком укупне површине 50,00 m²,

- наставничка канцеларија (зборница) укупне површине 53,60 m²

У дворишту се налази игралишта за:

- кошарку површине 364,00 m²

- одбојку површине 162,00 m²

- баскет површине 182,00 m²

- летња учионица-амфитеатар 30 m²

За потребе наставе физичког васпитања се користе и терени "Партизана" за рукомет и мали фудбал.

Део програмског садржаја из физичког васпитања се оствaрује у Омладинском спортском центру "Младост" у Бечеју. Ученици четвртог разреда имају часове пливања на затвореном базену СЦ "Младост".

Поред ових простора за рад Гимназија Бечеј располаже и са канцеларијама:

- директора школе површине 20,10 m²

- школског психолога и педагога површине 10,00 m²

- секретара површине 21,42 m²

- књиговође површине 13, 71 m²

            У оквиру школске зграде налази се:

- санитарни чвор (са кабинама за наставнике и кабинама за ученике) укупне површ. 86,17 m²

- помоћне просторије укупне површине 80 m²

           У јесен 2003. године завршена је доградња две мање просторије за помоћно особље, са чајном кухињом, укупне површине од 33 m².

            Урађена је комплетна санација санитарног чвора у гимназији, како у ученичком делу, тако и професорском. Извршена је замена оловних цеви за одвод и канализацију, као и комплетног санитарног мобилијара, постављене су и нове кермаичке плочице.

            У пролеће 2013-те године почело се са заменом спољне столарије на објекту Гимназије, што је од великог значаја за школу имајући у виду стање и старост постојећих прозора. Замена је извршена уз одобрење Завода за заштиту споменика културе.

           Остали простор чине ходници који су довољно пространи и омогућују нормално кретање ученика. У ходницима, на паноима се планира организовање изложби најбољих ликовних радова ученика, као и представљање научних достигнућа и информација из појединих наставних области.