ТЕХНИЧКА СЛУЖБА И ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ

Презиме и име Радно место
Крекушка Ференц Домар
Хегедиш Жолт Радник на одржавању рачунара
Бајшански Данијела Помоћни радник
Николић Моника Помоћни радник
Пекалић Евица Помоћни радник
Сабо Кристина Помоћни радник
Спахић Мира Помоћни радник