Уџбеници за први разред спортског смера

ПРВИ РАЗРЕД - СПОРТСКИ СМЕР

Наставни предмет Аутор-и Назив уџбеника и издавач Напомена
Биологија Снежана Трифуновић, Анита Лазаревић, Драгана Цветковић Биологија за први разред, Издавач: Завод за уџбенике и наставна средства
Математика Живорад Ивановић, Срђан Огњановић Математика 1 – збирка задатака и тестова за први разред гимназија и техничких школа, Круг
Математика Небојша Икодиновић Математика са збирком задатака за први разред гимназије и средњих стручних школа, Клетт
Хемија Татјана Недељковић Општа хемија 1 за први разред средње школе, Нови Логос
Рачунарство и информатика Филип Марић Рачунарство и информатика - уџбеник за први разред гимназије, Клет
Енглески језик (1. страни језик) Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Patricia Reilly Focus 2 - уџбеник   (student's book), Издавач: „АКРОНОЛО“
Енглески језик (1. страни језик) Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Patricia Reilly Focus 2 - радна свеска (workbook), Издавач: „АКРОНОЛО“
Физика Милан Распоповић Физика за први разред, Издавач: ЈП“ ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ
Географија Љиљана Гавриловић, Снежана Ђурђић, Душан Гавриловић Географија за први разред, Издавач: ЈП“ ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ
Латински језик Марјанца Пакиж, Драгана Димитријевић Уџбеник за латински језик за први разред, Издавач: ЈП“ ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ
Историја Немања Вујчић Историја за први разред гимназије-сви смерови, Издавач: Фреска
Српски језик др Ана Стишовић Миловановић, др Оливера Радуловић, др Вукосава Живковић Читанка за први разред гимназија, Издавач: ЕДУКА
Српски језик др Душка Кликовац, мр Љиљана Николић Српски језик за први разред гимназија и средњих стручних школа, Издавач: ЕДУКА
Немачки језик Đorđe Moto, Vesna Nikolovska, Leonora Rakićević Direkt 1, nemački jezik za prvi razred gimnazije - peta godina učenja