egim

              eDnevnik

              svedocanstvasrp

              svedocanstvamadj

  • Назив школе: Гимназија
  •   Адреса: Зелена улица 13, Бечеј
  • Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
  • Телефон: 021/6913-165
  • страница гимназије
  • страница гимназије

ГИМНАЗИЈА У БЕЧЕЈУ

 

Гимназија под називом Гимназија "Тодор Дукин" у Бечеју основана је одлуком о оснивању Гимназије у Бечеју, коју је донела СО Бечеј на седници одржаној 11.05.1990. године, број 07-011-24/90, са седиштем у улици Бориса Кидрича број 13.

Школа је уписана у судски регистар код Окружног суда у Новом Саду решењем под бројем фи. 2211/90. Делатност школе је опште образовање из друштвених и природно – математичких наука за даље образовање.

Усаглашавањем са Законом о јавним службама у Привредном суду у Новом Саду уписана је у судски регистар Гимназије број ФИ – 6072/93 бр. 7.6.1993.

Делатност Гимназије Бечеј је средње образовање и васпитање. Школа остварује наставни план и програм гимназије општег типа, природно – математичког и друштвено – језичког смера.

Од школске 1993/94. године отвара се истурено одељење Гимназије Бечеј у Новом Бечеју. Простор, опрему и наставна средства и све кадрове за рад истурених одељења обезбеђује техничка школа "Иво Лола Рибар" Нови Бечеј. Решењем Министарства просвете број 022-05-058/94-03 од 23.02.1995. године. утврђено је да Гимназија у Бечеју, одељења са седиштем Гимназије у Новом Бечеју - општи смер, испуњава услове за први, други, трећи и четврти разред. Сваки разред има по 1 одељење.

Од школске 2004/2005. године, системом нових мрежа школа у Србији и решењем ПСОК Војводине, Гимназија Бечеј остаје без истурених одељења гимназије у Новом Бечеју. Ученици II, III и IV разреда Гимназије Бечеј, одељења у Новом Бечеју настављају школовање у Техничкој школи "Иво Лола Рибар" која се формира као Мешовита средња школа од школске 2004/2005. године, решењем бр. 106-022-00285/2003-02 од 23. децембра 2003. године.  

На основу прaвномоћног решења Покрајинског завода за заштиту споменика културе, Нови Сад бр. 01-67-1/1976 од 02.02.1976. године је забележено да зграда има својства споменика културе.