egim

              eDnevnik

              Upis20172018a

              svedocanstvasrp

              svedocanstvamadj

  • Назив школе: Гимназија
  •   Адреса: Зелена улица 13, Бечеј
  • Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
  • Телефон: 021/6913-165
  • страница гимназије
  • страница гимназије

 

 

 

ZlatnaMedaljaGimnazijaBecej

 

 

 

ГИМНАЗИЈА НАСТАВНИ ПЛАН ЗА ОПШТИ СМЕР

GimnazijaBecejО смеру

Програм овог смера обухвата најшири опсег знања из свих предмета. У програму овог смера је предвиђено више природних наука него у друштвено-језичком смеру и више страних језика и друштвених наука него у природно-математичком смеру. Намењен је углавном ученицима који још нису донели одлуку о свом будућем занимања или имају широк опсег интересовања. Самим тим пружа ученицима могућност да буду спремни за студије било ког профила.

Општи смер пружа одличан основ за будуће интелектуалне надоградње и усавршавања. Уколико волите и природне и друштвене науке онда је општи смер прави избор.

НАСТАВНИ ПЛАН**

ГИМНАЗИЈА - ОПШТИ ТИП

Ред. број И ОБАВЕЗНИ
ПРЕДМЕТИ
ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД УКУПНО  
разр. час. наст. нас. у блоку год. разр. час. наст. нас. у блоку год. разр. час. наст. нас. у блоку год. разр. час. наст. нас. у блоку год. разр. час. наст. нас. у блоку год.  
недељ. годиш. недељ. годиш. недељ. годиш. недељ. годиш. недељ. годиш.  
Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В  
1. а. Српски језик и књижевност
б. ____ језик и књижевност*
4 148 4 140 4 144 4 128 16 560  
 
2. Српски као нематерњи језик* 2* 2* 2* 2* 8*  
3. Први страни језик 2 74 2 70 4 144 3 96 11 384  
4. Други страни језик 2 74 2 70 2 72 2 64 8 280  
5. Латински језик 2 74 2 70 - - 4 144  
6. Устав и права грађана - - - 1 32 1 32  
7. Социологија - - - 2 64 2 64  
8. Психологија - 2 70 - - 2 70  
9. Филозофија - - 2 72 3 96 5 168  
10. Историја 2 70 2 74 2 72 2 64 8 280  
11. Географија 2 74 2 70 2 72 - 6 216  
12. Биологија 2 74 2 70 2 72 2 64 8 280  
13. Математика 4 148 4 140 4 144 4 128 16 560  
14. Физика 2 74 2 70 3 108 2 64 9 316  
15. Хемија 2 74 2 70 2 72 2 64 8 280  
16. Рачунарство и информатика 2 2 74 74 - - - - 60 - 1 - 36 30 - 1 - 32 30 3 1 105 157  
17. Музичка култура 1 37 1 35 - - 2 72  
18. Ликовна култура 1 37 1 35 - - 2 72  
19. Физичко васпитање 2 74 2 70 2 72 2 64 8 280  
Укупно А: 29 1 1073 37 - 30 - 1050 60 - 30 1080 30 - 30 960 30 119 1 4163 157  
Укупно А: 30 1110 30 1110 30 1110 30 990 120 4320  

Напомена: *) За ученике који наставу слушају на једном од језика народности (Закон о средњој школи, члан 5).

а ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ**

 

ПРВИ

РАЗРЕД

ДРУГИ

РАЗРЕД

ТРЕЋИ

РАЗРЕД

ЧЕТВРТИ

РАЗРЕД

УКУПНО
нед. годишње нед. годишње нед. годишње нед. годишње нед. годишње
1. Верска настава 1 37 1 35 1 36 1 32 4 140
2. Други предмет етичко-хуманистичког Садржаја 1 37 1 35 1 36 1 32 4 140
III ОСТАЛИ ОБАВЕЗНИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА**

ПРВИ

РАЗРЕД

ДРУГИ

РАЗРЕД

ТРЕЋИ

РАЗРЕД

ЧЕТВРТИ

РАЗРЕД

УКУПНО
годишње годишње годишње годишње годишње
1. Час одељенског старешине/заједнице 74 часа 70 часова 72 часа 64 часа 280 часова
2. Додатни рад до 30 часова до 30 часова до 30 часова до 30 часова до 120 часова
3. Допунски рад до 30 часова до 30 часова до 30 часова до 30 часова до 120 часова
4. Припремни и друштвено-корисни рад* до 30 часова до 30 часова до 30 часова до 30 часова до 120 часова

Напомена: *) Ако се у току године укаже потреба за њим.

IV ФАКУЛТАТИВНЕ ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ          
         
1. Екскурзије до 3 дана до 3 дана до 3 дана до 3 дана  
2. Стваралачке и слободне активности ученика 30-60 час. 30-60 час. 30-60 час. 30-60 час. 120-240 час.
3. Хор   2 часа нед.     280 час.
4. Културна и јавна делатност школе   2 радна дана